Stamboom van Larense Voorouders

Genealogische geschiedenis van het dorp Laren NH

Bidprentjes

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 421» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...

[Deze beschrijving is gegenereerd door HKL Bidprentjes Administratie - versie 1.03]

Aangemaakt op = 26-07-2023 08:37:54

Aangemaakt door = Admin


[Persoonsgegevens uit Larense Voorouders]

LV_Persoon = I12031 Bakker Tijmen

LV_Id = I12031


[Aanvullende gegevens uit Larense Voorouders]

Laatste update = 27-04-2023 23:16:25

LV Achternaam = Bakker

LV Voornaam = Tijmen

LV Roepnaam = 

LV Geslacht = M

LV Geboortedatum = 18-02-1856

of LV Geboortedatum = 

LV Geboorteplaats = Laren NH

LV Overlijdensdatum = 23-10-1934

of LV Overlijdensdatum = 

LV Overlijdensplaats = Laren NH

LV Begraafplaats = 

LV Begraaflokatie = 

LV Begraafdatum = 

of LV Begraafdatum = 


[Gegevens afkomstig van HKL bidprentje]

Laatste update = 02-07-2023 21:45:29

BP Persoon = Bakker Tijmen 18-2-1856

BP Id = 27

BP Achternaam = Bakker

BP Voornaam = Tijmen

BP Roepnaam = 

BP Geslacht = 

BP Geboortedatum = 18-2-1856

BP Geboorteplaats = Laren

BP Overlijdensdatum = 23-10-1934

BP Overlijdensplaats = 

BP Begraafplaats = Laren

BP Begraaflokatie = St Janskerkhof

BP Begraafdatum = 26-10-1934

BP Partner van = 


[Aanvullende sleutelwoorden bij dit HKL bidprentje]

BP Tags = Tijmen Bakker, 


[Gegevens over afbeeldingen van HKL bidprentje]

Afbeelding Id = 50

Afbeelding Volgnr = 1

Afbeelding updatedatum = 24-07-2023 13:37:17

Afbeelding omschrijving = 

Afbeeldingsnaam = Bakker Tijmen 18-2-1856 - 1 van 3

Afbeeldingsbestandsnaam = I12031 (Bakker Tijmen 18-2-1856 - 1 van 3)


[Begin Gescande tekst]

t

Ter gedachtenis aan

Tijmen Bakker

Lid der 3e Orde v.d. H. Franc.

gedurende tal van jaren Koster

der St. Jan'skerk te Laren (N.H.)

geboren te Laren N.H. 18 Febr.

1856, na het ontvangen der H.H.

Sacramenten gestorven 23 Oct.

1934 en 26 Oct. d. a. v. op het

St. Janskerkhoi begraven.

Hij was een man van den echten

ouden stempel, streng rechtvaardig

in al zijn handelingen en

zonder aanzien van personen, belangeloos

en edelmoedig in zijn

werken voor anderen, onkreukbaar

trouw en -hoogst eerbiedig

jegens zijn Overheid,ongekunsteld

in het belijden van zijn geloof -

een man, die het huis des Heeren

zoo blijde verzorgde met stipte

eerlijkheid en grenzelooze toewijding.

Hij vraagt geen tranen, noch

minder dankbaarheid maar alleen

een godvruchtig gebed voor de

rust zijner ziel.

Mijn J esus barmhartigheid.

(100 d. all.)

Onze Vader. - Wees gegroet.

Druk). Jonk, Laren.

[Einde gescande tekst]


Afbeelding Id = 51

Afbeelding Volgnr = 2

Afbeelding updatedatum = 24-07-2023 13:37:19

Afbeelding omschrijving = 

Afbeeldingsnaam = Bakker Tijmen 18-2-1856 - 2 van 3

Afbeeldingsbestandsnaam = I12031 (Bakker Tijmen 18-2-1856 - 2 van 3)


[Begin Gescande tekst]


[Einde gescande tekst]


Afbeelding Id = 52

Afbeelding Volgnr = 3

Afbeelding updatedatum = 24-07-2023 13:37:23

Afbeelding omschrijving = 

Afbeeldingsnaam = Bakker Tijmen 18-2-1856 - 3 van 3

Afbeeldingsbestandsnaam = I12031 (Bakker Tijmen 18-2-1856 - 3 van 3)


[Begin Gescande tekst]

@K 8011$5

U )(Ot'dt>, o allt!rzoetste ,lc!:lm;, tie, ik huil!

mijnt' k.nieé11 in Uwe tegenwoordigheid eu ik

i;meek. ll mei de p:roolste ,,uri~heid van ndjn

11:eesl, 1lal liij U gewaitrdi~t, in mijn hml IP

drukk.t>n le"'ende gevoelens , an geloof, ,iw

!1oop eu ~•an liefde, een oprt'd1t berouw on•r

mijne zonden en een vasten 'o\'il mij v1111

mijne zonden Ie hetercn, tem ijl Ik met f'ene

~rooie aandoening v11n droe!h~id hij mij l'.elven

<n•erv. eeg en in den Reest 11ansrho11w Uwe

\·ijl' Wonden, \'Oor ooien hebbende, hetvet>n

reeds de l'rofeet David U over U 1,el\'en in dc11

mond legde, o i{Oede Je11us: .,Zij hebben Mijne

hauden en voeten doorboord Zij hebhen al ~lijne

hPt>nderen geteld." Vol\~" arl ~·tNJdr t<• ff•"1on·t:niro

[Einde gescande tekst]
I12031 (Bakker Tijmen 18-2-1856 - 2 van 3).jpg
BestandsnaamI12031 (Bakker Tijmen 18-2-1856 - 2 van 3).jpg
Bestandgrootte751.61k
Dimensies1168 x 2408
Verbonden metTijmen Bakker

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 421» Volgende»     » Dia voorstelling

Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Gegevens onderhouden door Historische Kring Laren.